Bekleyiniz...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Ödüller

Ödüller

Ödüller :

Tübitak Bursu: Jinekolojik Onkoloji Eğitimi, Medical University of Graz, Department of Gynecology, Austria  (01/01/2006-30/06/2006)

Poster Ödülü: T. Öge, Özalp S, Yalçın ÖT, Işıkçı T. 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi özel mansiyon ödülü. Endometriyum kanserli hastalarda platelet indeksleri. 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 25-29 Eylül, Antalya, 2010.

Poster Ödülü: Hassa H, Oge T, Korkmazer E, Karanfil E, Tokgoz VY. Prevalence of unsuspected uterine cavity abnormalities diagnosed by office hysteroscopy prior to in vitro fertilization. AAGL 5th Internaional Congress on Minimally Invasive Gynecology. 6-11 April 2011, Istanbul, Turkey.

Yayın Ödülü: Özalp S.S, Us T, Arslan E, Öge T, Kaşifoğlu N. HPV DNA and Pap smear test results in cases with and without cervical pathology. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, Prof Dr Atilla Yıldırım Ana Çocuk Sağlığına Destek Ödülü, 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 9-13 Mayıs 2012,Antalya

Yayın Ödülü: Eskişehir Osmnagazi Üniversitesi uluslararası yayın alanında en çok yayın yapan üçüncü öğretim üyesi. 2015